bootstrap menu

2019. aastal kehtivad maksud

Tulumaks

Eeraisikule tehtavate väljamaksete tulumaksusüsteem 2019. aastal ei muutunud. Väljamaksetelt tehtav tulumaksumäär on 20% ja tulumaksuvabastus (maksuvaba miinimum) on 2019. aastal kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot.
Muutus eraisikute dividendidelt arvestatav tulumaks, mis jaguneb, teatud tingimustel, firma ja eraisiku maksudeks. Vaata selgitust siit.


Teised eraisiku palkadelt makstavad maksud
Kohustusliku kogumispensioni makse on 2019. aastal kogumispensioniga liitunutele nagu eelmistel aastatelgi 2 või 3%.

Sotsiaalmaksu määr on jätkuvalt 33%. Kuid 2019. aastal suurenes sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev palga miinimummäär.
2019. aastal on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev minimaalne kuupalk 500 (2018. aastal oli 470) eurot ja miinimumkohustuse summa 165 eurot kuus.

2019. aastal töötuskindustusmaksed ei muutu
Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%. (Pensioniealised ei maksa) ja tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%.

Miinimumpalk ja elatisraha 2019. aastal tõusis
2019. aasta miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 3,21 (varem oli 2,97) eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 540 (2018. aastal 500) eurot kuus.
Miinimumpalk on aluseks näiteks elatise arvutamisel.
Lapsele makstava elatise (nn. alimendid) miinimumsumma on 2019. aastal pool miinimumpalgast ehk 270,00 eurot kuus (2018. aastal oli 250,00).

2018. aastal kehtinud maksud

Tulumaks

2018. aastal muutus eraisikule tehtavate väljamaksete tulumaksusüsteem. Väljamaksetelt tehtav tulumaksumäär on 20% (sama, mis eelmisel aastal). Kuid muutus eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus (maksuvaba miinimum) mis on 2018. aastal kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 (2017. aastal oli 2160 eurot).
Kuidas makse arvestada, kasutage kalkulaatorit siin: palk.crew.ee
Vaata Maksuameti koostatud tulumaksu arvestamise selgitust siit: Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018

Teised eraisiku palkadelt makstavad maksud
Kohustusliku kogumispensioni makse on 2018. aastal kogumispensioniga liitunutele nagu eelmistel aastatelgi 2 või 3%.

Sotsiaalmaksu määr on jätkuvalt 33%. Kuid 2018. aastal suurenes sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev palga miinimummäär
2018. aastal on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev minimaalne kuupalk 470 (2017. aastal oli 430) eurot ja miinimumkohustuse summa 155,10 eurot kuus.

2018. aastal töötuskindustusmaksed ei muutu
Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%. (Pensioniealised ei maksa) ja tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%.

Miinimumpalk ja elatisraha 2018. aastal tõusis
2018. aasta miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 2,97 (varem oli 2,78) eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 500 (2017. aastal 470) eurot kuus.
Miinimumpalk on aluseks näiteks elatise arvutamisel.
Lapsele makstava elatise (nn. alimendid) miinimumsumma on 2018. aastal pool miinimumpalgast ehk 250,00 eurot kuus (2017. aastal oli 230,00).

Sõiduauto kasutamise hüvitamine ja maksustamine
2018. aasta jaanuarist muutus isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise kord. Vaata selgitust siit: raamatupidaja.ee
2018. aasta jaanuarist muutus ka firma sõiduautode kasutamise ja maksustamise kord. Vaata käibemaksuga seonduvat selgitust siit: Maksuamet.
Firma sõiduauto kasutamise erisoodustus deklareeritakse maksudeklaratsiooni vorm TSD lisal 4. Makstakse 1,96 eurot kW kohta kuus - uus auto 195 kW: erisoodustussumma 382,20, sotsmaks 157,66, tulumaks 95,55.
KM-kulud KMD read 5.3 ja 5.4. (eraisiku kasutamisel sisend-KM arvestatakse pool kuludest).

2017. aastal kehtinud maksud

Tulumaks

2017. aastal on eraisiku palkadelt makstav tulumaksumäär 20% (sama, mis eelmisel aastal).
Sama on ka 2017. aastal juriidiliste isikute väljamaksetelt (näiteks dividendid, erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär - 20/80.
Eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus (maksuvaba miinimum) on 2160 eurot aastas ja 180 eurot kuus (2016. aastal oli 170 euri kuus).


Teised eraisiku palkadelt makstavad maksud
Kohustusliku kogumispensioni makse on 2017. aastal kogumispensioniga liitunutele nagu eelmistel aastatelgi 2 või 3%.

Sotsiaalmaksu määr on jätkuvalt 33%. Kuid 2017. aastal suurenes sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev palga miinimummäär
2017. aastal on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev minimaalne kuupalk 430 (2016. aastal 390) eurot ja miinimumkohustuse summa 141,90 eurot kuus.

2017. aastal töötuskindustusmaksed ei muutu
Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%. (Pensioniealised ei maksa) ja tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%.

Miinimumpalk ja elatisraha 2017. aastal tõusis
2017. aasta miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 2,78 (varem oli 2,54) eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 470 (2016. aastal 430) eurot kuus.
Miinimumpalk on aluseks näiteks elatise arvutamisel.
Lapsele makstava elatise (nn. alimendid) miinimumsumma on 2017. aastal pool miinimumpalgast ehk 235,00 eurot kuus (2016. aastal oli 215,00).

Tööandja võib nüüd haigusraha maksuvabalt maksta alates teisest haiguspäevast.
Kui eelmisel aastal sai tööandja haigestunud töötajale sotsiaalmaksuvabalt maksta haigushüvitist alates neljandast päevast, siis nüüd saab ta seda teha alates teisest haiguspäevast. Riigi poolt makstavate päevade osas muudatusi pole.


Lähetuskulud
Välislähetuse päevaraha alammäär on 50 eurot päevas kuni 15 päeva eest, üle 15 päeva on päevaraha 32 eurot. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00.
Majutuskuludel ei ole piirmäära. Seega on kõik töö-, ameti- või teenistuslähetuses majutusele tehtud kulud maksuvabad.

Tasemekoolitus
Alates 2012. aasta 1. jaanuarist saab tööülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulu kompenseerida maksuvabalt töölepingu alusel töötavale töötajale ja ettevõtte juhatuse liikmele.
Tasemekoolituse kulu on maksuvaba kui selleks on otsene vajadus ja põhjenduseks on näiteks investeering töötajasse, kellega on kehtiv töösuhe.
Tasemekoolitus on koolitus, mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse tulemus on diplom. Endiselt ei käsitleta erisoodustusena ka tasemekoolituse raames läbitud üksikuid aineid, kui need on otseselt seotud ettevõtlusega ja vajalikud töötaja tööks. Erisoodustusena käsitletakse kulude hüvitamist täiendavalt võetud üksikute õppeainete eest, mis ei kuulu antud õppekavasse ja/või ei ole vajalikud tasemekoolituse läbimiseks (sh ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ega vajalikud töötaja tööks). Tasemekoolitusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude hüvitamisel ei ole maksuvabastust ette nähtud.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine
Juba mitu aastat EI ole võimalik ilma sõiduarvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest kuuhüvitist. Vajalik on sõidupäeviku pidamine ja siis võib maksta igalt kilomeetrilt 30 senti ja iga kuu maksimumsumma võib olla kuni 335 eurot. Sõidupäeviku puudumisel kuuluvad nn. bensiinikulud tulumaksuga maksustamisele nagu igasugune teine tasu.
Tööandja esitab kalendriaasta jooksul makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise ja töötajate maksuvabade tasemekoolituse kulude kohta informatiivse deklaratsiooni 1. veebruariks vormil INF14.

Kulud ravimitele, riietele, jookidele jms
Kulud, mis seonduvad otseselt ettevõtte tegevusega, on ettevõtluskulud, ülejäänud kulud loetakse erisoodustuseks ja neilt tuleb maksta erisoodustusmaksu (tulumaks 20% ja sotsiaalmaks 33%, nagu palgamaksud).
Kuid tööandjal on kohustus tagada töötajatele sobiv töökeskkond ja seetõttu loetakse mõnesid kulusid ettevõtlusega seotuks.
Näiteks peab tööandja tagama töötajatele meditsiinilise esmaabi ja ostma esmaabivahendeid, mille sisu sõltub ettevõtte suurusest ja töö sisust.
Tööandja peab vaktsineerima töötajaid, kes võivad saada tööl mingi nakkushaiguse, võimaldama prillid kuvariga töötajale, ostma tööriided, mida kantakse ainult töökohal ja mille jaoks on tööst lähtuv vajadus (Armani vms ülikond siia ei kuulu), võimaldama töötajatele tasuta joogivee (kohvi eest maksavad töötajad ise).

AADRESS
Eesti
Tallinn, Kadriorg
Poska 10
Palun kohtumine eelnevalt telefoni või e-mailiga kokku leppida

KONTAKT
E-mail: sirje@page.ee
Telefon: (+372) 556 89 230