Aisania

                               

Kirjuta meile!

tiina(a)page.ee

Helista meile!

 

Telli!

 
 

2017. aastal kehtivad maksud

Tulumaks

 • 2016. aastal on eraisiku palkadelt makstav tulumaksu määr 20% (sama, mis eelmisel aastal)
 • Sama on ka 2017. aastal juriidiliste isikute väljamaksetelt (näiteks dividendid, erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksumäär - 20/80.

  Eraisiku palkadelt makstavad maksud

 • Eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus (maksuvaba miinimum) on 2160 eurot aastas ja 180 eurot kuus (oli 170 euri kuus).
 • Kohustusliku kogumispensioni makse on 2017. aastal kogumispensioniga liitunutele nagu eelmistel aastatelgi 2 või 3%.

  Sotsiaalmaksu määr on jätkuvalt 33%. Kuid 2017. aastal suurenes sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev palga miinimummäär

 • 2017. aastal on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev miinimum kuupalk 430 (2016. aastal 390) eurot ja miinimumkohustuse summa 141,90 eurot kuus.

  2017. aastal töötuskindustusmaksed ei muutu

 • Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%. (Pensioniealised ei maksa) ja
 • tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%.
  Vaata ka maksuameti lehekülge 2017. aasta maksumääradega.

  Miinimumpalk ja elatisraha 2017. aastal tõusis

 • 2017. aasta miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 2,78 (varem oli 2,54) eurot tunnis.
 • Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 470 (2016. aastal 430) eurot kuus.

  Miinimumpalk on aluseks näiteks elatise arvutamisel.
  Lapsele makstava elatise (nn. alimendid) miinimumsumma on 2017. aastal pool miinimumpalgast ehk 235,00 eurot kuus (2016. aastal oli 215,00).

  Tööandja võib nüüd haigusraha maksuvabalt maksta alates teisest haiguspäevast

  Kui eelmisel aastal sai tööandja haigestunud töötajale sotsiaalmaksuvabalt maksta haigushüvitist alates neljandast päevast, siis nüüd saab ta seda teha alates teisest haiguspäevast. Riigi poolt makstavate päevade osas muudatusi pole.

  Lähetuskulud

  Lähetuskulude suurused ja deklareerimine muutusid juba eelmisel aastal. Välislähetuse päevaraha alammäär on 50 eurot päevas kuni 15 päeva eest, üle 15 päeva on päevaraha 32 eurot. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00.

  Majutuskuludel ei ole piirmäära. Seega on kõik töö-, ameti- või teenistuslähetuses majutusele tehtud kulud maksuvabad. (Vaata Valitsuse määrust töölähetuste kohta)

  Tasemekoolitus

  Alates 2012. aasta 1. jaanuarist saab tööülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulu kompenseerida maksuvabalt töölepingu alusel töötavale töötajale ja ettevõtte juhatuse liikmele.
  Tasemekoolituse kulu on maksuvaba kui selleks on otsene vajadus ja põhjenduseks on näiteks investeering töötajasse, kellega on kehtiv töösuhe.
  Tasemekoolitus on koolitus, mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse tulemus on diplom. Endiselt ei käsitleta erisoodustusena ka tasemekoolituse raames läbitud üksikuid aineid, kui need on otseselt seotud ettevõtlusega ja vajalikud töötaja tööks. Erisoodustusena käsitletakse kulude hüvitamist täiendavalt võetud üksikute õppeainete eest, mis ei kuulu antud õppekavasse ja/või ei ole vajalikud tasemekoolituse läbimiseks (sh ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ega vajalikud töötaja tööks). Tasemekoolitusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude hüvitamisel ei ole maksuvabastust ette nähtud.

  Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

  Juba mitu aastat EI ole võimalik ilma sõiduarvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest kuuhüvitist. Vajalik on sõidupäeviku pidamine ja siis võib maksta igalt kilomeetrilt 30 senti ja iga kuu maksimumsumma võib olla kuni 335 eurot. Sõidupäeviku puudumisel kuuluvad nn. bensiinikulud tulumaksuga maksustamisele nagu igasugune teine tasu.
  Tööandja esitab kalendriaasta jooksul makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise ja töötajate maksuvabade tasemekoolituse kulude kohta informatiivse deklaratsiooni 1. veebruariks vormil INF14.
  Vaata INF14 täitmise juhend pdf.

  Kulud ravimitele, riietele, jookidele jms

  Kulud, mis seonduvad otseselt ettevõtte tegevusega, on ettevõtluskulud, ülejäänud kulud loetakse erisoodustuseks ja neilt tuleb maksta erisoodustusmaksu (tulumaks 20% ja sotsiaalmaks 33%, nagu palgamaksud).
  Kuid tööandjal on kohustus tagada töötajatele sobiv töökeskkond ja seetõttu loetakse mõnesid kulusid ettevõtlusega seotuks.
  Näiteks peab tööandja tagama töötajatele meditsiinilise esmaabi ja ostma esmaabivahendeid, mille sisu sõltub ettevõtte suurusest ja töö sisust (Sotsiaalministri määrus).
  Tööandja peab vaktsineerima töötajaid, kes võivad saada tööl mingi nakkushaiguse, võimaldama prillid kuvariga töötajale, ostma tööriided, mida kantakse ainult töökohal ja mille jaoks on tööst lähtuv vajadus (Armani vms ülikond siia ei kuulu), võimaldama töötajatele tasuta joogivee (kohvi eest maksavad töötajad ise).

 •  

  © AisAniA - raamatupidaja alates aastast 2002