Aisania

                               

Kirjuta meile!

tiina(a)page.ee

Helista meile!

 

Telli!

Algajale firmajuhile

Millist firmat ja kuidas teha

Kuidas teha ise raamatupidamist

Kuidas teha arveid ja arvestada kulusid

 
 

2016. aastal kehtivad maksud

Tulumaks

 • 2016. aastal on eraisiku palkadelt makstav tulumaksu määr 20% (sama, mis eelmisel aastal)
 • 2016. aastal juriidiliste isikute väljamaksetelt (näiteks dividendid, erisoodustused, ettevõtlusega mitteseotud kulud) on tulumaksumäär 20/80.

  Eraisiku palkadelt makstavad maksud

 • Eraisikutele kehtiv tulumaksuvabastus (maksuvaba miinimum) on 2040 eurot aastas ja 170 eurot kuus (oli 154 euri kuus).
 • Kohustusliku kogumispensioni makse on 2016. aastal kogumispensioniga liitunutele nagu eelmisel aastalgi 2 või 3%.
  2016. aastal suurenes sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev palga miinimummäär
 • 2016. aastal on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev miinimum kuupalk 390 (2015. aastal 355) eurot ja miinimumkohustuse summa 128,70 eurot kuus.
  2016. aastal töötuskindustusmaksed ei muutu.
 • Töötaja töötasust kinnipeetav töötuskindlustusmakse määr on 1,6%. (Pensioniealised ei maksa) ja
 • tööandja poolt tasutav töötuskindlustusmakse määr on 0,8%.
  Vaata ka maksuameti väljaantud pdf-i koolitusmaterjalidega.

  Miinimumpalk 2016. aastal tõusis

 • 2016. aasta miinimumpalk ehk töötasu alammäär on 2,54 (varem oli 2,34) eurot tunnis.
 • Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 430 (2015. aastal 390) eurot kuus.
  Miinimumpalk on aluseks näiteks elatise arvutamisel. Lapsele makstava elatise (nn. alimendid) kõige väiksem summa on 2016. aastal pool miinimumpalgast ehk 215,00 eurot kuus (2015. aastal oli 195,00).

  Eluruumide rent ja muudatused TSD-s

 • Muutus rendikulude deklareerimise number ja kulude arvestus. Kui vanasti olid kõik rendid ja listsensitasud ühel real, siis nüüd delareeritakse eluruumide üüritulu TSD lisa 1. eraldi koodiga 57. Erisik, kes üürib välja eluruume, saab ilma paberita tuludeklaratsioonis 20% tulust kuluks arvestada, ülempiiri pole. Samuti on muutunud näiteks lapsehoolduspuhkusel olevate inimeste 0-suuruses tulude deklareerimine. Vaata siit.
  Vaata ka maksuameti väljaantud pdf-i TSD täitmise koolitusmaterjalidega.

  Lähetuskulud

 • Lähetuskulude suurused muutusid ja muutus ka ülekulude deklareerimine, mis pole enam erisoodustus nagu varem, vaid palga osa ja maksustatud nagu tavaline palk. Välislähetuse päevaraha alammäär on 50 eurot päevas (varem oli 32 eurot) kuni 15 päeva eest, üle 15 päeva on päevaraha 32 eurot. Välislähetusse väljasõidu päeva eest makstakse päevaraha, kui välisriiki suunduv sõiduk väljub hiljemalt kell 21.00. Välislähetusest saabumise päeva eest makstakse päevaraha, kui sõiduk saabub pärast kella 3.00.
 • Alates 01.01.2012 ei ole majutuskuludel piirmäära. Seega on kõik töö-, ameti- või teenistuslähetuses majutusele tehtud kulud maksuvabad. (Vaata Valitsuse määrust töölähetuste kohta)

  Tasemekoolitus

  Alates 2012. aasta 1. jaanuarist saab tööülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulu kompenseerida maksuvabalt töölepingu alusel töötavale töötajale ja ettevõtte juhatuse liikmele.
  Tasemekoolituse kulu on maksuvaba kui selleks on otsene vajadus ja põhjenduseks on näiteks investeering töötajasse, kellega on kehtiv töösuhe.
  Tasemekoolitus on koolitus, mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse tulemus on diplom. Endiselt ei käsitleta erisoodustusena ka tasemekoolituse raames läbitud üksikuid aineid, kui need on otseselt seotud ettevõtlusega ja vajalikud töötaja tööks. Erisoodustusena käsitletakse kulude hüvitamist täiendavalt võetud üksikute õppeainete eest, mis ei kuulu antud õppekavasse ja/või ei ole vajalikud tasemekoolituse läbimiseks (sh ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ega vajalikud töötaja tööks). Tasemekoolitusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude hüvitamisel ei ole maksuvabastust ette nähtud.

  Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine

  Juba paar aastat pole võimalik ilma sõiduarvestust pidamata maksta isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist. Vajalik on sõidupäeviku pidamine ja siis võib maksta igalt kilomeetrilt 30 senti ja iga kuu maksimumsumma võib olla kuni 335 eurot. Sõidupäeviku puudumisel kuuluvad nn. bensiinikulud tulumaksuga maksustamisele nagu igasugune teine tasu.
  Tööandja esitab kalendriaasta jooksul makstud isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitise ja töötajate maksuvabade tasemekoolituse kulude kohta informatiivse deklaratsiooni 1. veebruariks vormil INF14.

  Haigushüvitised

  Haigushüvitise arvutamisega tutvuge haigekassa kodulehel: töövõimetushüvitise arvutamine.

  Kulud ravimitele, riietele, jookidele jms

  Kulud, mis seonduvad otseselt ettevõtte tegevusega, on ettevõtluskulud, ülejäänud kulud loetakse erisoodustuseks ja neilt tuleb maksta erisoodustusmaksu (tulumaks 20% ja sotsiaalmaks 33%, nagu palgamaksud).
  Kuid tööandjal on kohustus tagada töötajatele sobiv töökeskkond ja seetõttu loetakse mõnesid kulusid ettevõtlusega seotuks.
  Näiteks peab tööandja tagama töötajatele meditsiinilise esmaabi ja ostma esmaabivahendeid, mille sisu sõltub ettevõtte suurusest ja töö sisust (Sotsiaalministri määrus).
  Tööandja peab vaktsineerima töötajaid, kes võivad saada tööl mingi nakkushaiguse, võimaldama prillid kuvariga töötajale, ostma tööriided, mida kantakse ainult töökohal ja mille jaoks on tööst lähtuv vajadus (Armani vms ülikond siia ei kuulu), võimaldama töötajatele tasuta joogivee (kohvi eest maksavad töötajad ise).

 •  

  © AisAniA - raamatupidaja alates aastast 2002